Wat zijn we van plan

DEcAB is een coöperatie die met en voor haar leden duurzame energieprojecten uitvoert. DEcABwil het gebruik en de lokale productie van duurzame energie voor zoveel mogelijk bewoners, bedrijven en organisaties in AltenaBiesbosch bereikbaar te maken. Word lid en neem deel aan de projecten.

ZonZelf voor zonnepanelen op eigen dak

U kunt nu via de coöperatie zonnepanelen aanschaffen en laten installeren voor uw eigen dak. Klik hier voor meer informatie op deze site.

ZonGemak voor zonnepanelen op huurwoningen

De coöperatie is in gesprek met Woonlinie en met Woonservice Meander om zonnepanelen op huurwoningen te gaan leggen. DEcAB zoekt samen met huurders, Woonlinie en Meander naar de beste methode. Eind september 2013 zijn de eerste huurwoningen voorzien van zonnepanelen.

ZonWijk voor zonnepanelen met buren

DEcAB helpt bewoners van een wijk, straat of dorp die gezamenlijk zonnepanelen willen inkopen en plaatsen op één locatie.Bijvoorbeeld op een dak of in een veld. Mail voorinformatie of voor het aanmelden van een initiatief. Vanaf het3e kwartaal 2013 kunnen we hierbij behulpzaam zijn.

ZonWijs voor zonnepanelen op grote (boeren)daken

Op veel, voornamelijk boerendaken, ligt asbest. Uit oogpunt van milieu en gezondheid is het verstandig om die asbest dakbedekking te verwijderen. Dit kan in combinatie met het leggen van zonnepanelen. Medio 2013 komt er een subsidieregeling van de Rijksoverheid beschikbaar die dit financieel aantrekkelijk maakt. DEcAB gaat deze projecten ondersteunen. Meer informatie? Stuur een mail.

ZonWeide voor gezamenlijk zonnepanelen in het veld

De coöperatie wil op een perceel langs de rijksweg A27 een energieveld van zonnepanelen aanleggen. Het plan is om voor hier voor 200 – 300 huishoudens duurzame stroom te maken. U kunt hier aan deelnemen en investeren. Als uw dak niet geschikt is voor zonnepanelen is dit een mooi alternatief. ,

Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u zich hiervoor al aanmelden met een via 'contact' al aanmelden. Als u hierover meer informatie wilt lezen, kijk dan bij ZonWeide .