Doorkijk salderingsregeling zonnepanelen na 2023

Op basis van kamervragen heeft minister Kamp nu ook een doorkijk gegeven voor de periode na 2023.De minister schetst een aantal alternatieven naast volledige continuering van de huidige regeling in:

1. Alleen teruggave van de belastingen over de teruglevering. Nu krijg je bij saldering achter de meter ook de energieprijs zelf terug. Dat deel komt te vervallen. Dit betekent een verlaging van de teruggave van ongeveer € 0,20/kWh naar ongeveer € 0,06/kWh

2. Beperkte teruggave van belastingen over teruglevering. Als bij 1. Maar dan niet voor de volle 100% maar voor een lager percentage. Daarnaast betaalt de leverancier een vergoeding voorde terug geleverde stroom. Die mag lager zijn dan het tarief voor de levering.

3. Vervanging van de huidige regeling door een subsidie. De overheid geeft een subsidie per terug geleverde kWh. Ook hier betaalt de leverancier een vergoeding voorde terug geleverde stroom. Die mag lager zijn dan het tarief voorde levering.

4. Vervanging huidige regeling door een investeringssubsidie. Hierbij geeft de overheid een subsidie op de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie is een bedrag per Wattpiek.

Uit de brief zelf kan worden opgemaakt dat de laatste variant, de investeringssubsidie,de voorkeur heeft van de minister. Het is dan wel de vraag hoe wordt omgegaan met de mensen die al hebben geïnvesteerd in zonnepanelen.

De brief van Kamp vindt u hier.

rijksoverheid
terug naar nieuwsoverzicht