DEcAB en gemeenten voor energieneutraal Altena

Altena Energieneutraal in 2035. Daar zijn de 3 gemeenten en DEcAB het over eens. DEcAB heeft samen met andere partners uit Altena een icoonproject ingediend om stappen te zetten naar een energieneutraal Altena. Dat icoonproject is ingediend naar aanleiding van de visievorming van de nieuwe gemeente, waar veel inwoners aan hebben bijgedragen. Het thema 'energie' bleek hoog op de agenda te staan.

Nu is er een overeenkomst getekend tussen de gemeenten en DEcAB om concrete stappen te zetten. De bedoeling is dat de komende jaren heel veel duurzame energie geproduceerd gaat worden in ons gebied. Bijvoorbeeld met grootschalige productie van zonne-energie op boerendaken. DEcAB gaat dat werk coördineren. Tegelijkertijd kunnen bewoners en bedrijven die groene stroom willen, dat rechtstreek van DEcAB gaan kopen. Dus boter bij de vis!

De gemeenten subsidiëren € 37.000 om de marketing en de communicatie op de rit te zetten om zoveel mogelijk groene stroom te gaan produceren en om bewoners en bedrijven in Altena te bewegen groene stroom uit eigen gebied te kopen.

plaatje-energieproductie-altena
terug naar nieuwsoverzicht